Permohonan Untuk Mendapatkan Bantuan Membaik Pulih Rumah Mengikut Negeri Seluruh Malaysia!

Bantuan membaikpulih rumah ini diwujudkan adalah bertujuan untuk membantu golongan miskin dan juga miskin tegar dengan menyediakan kediaman yang selesa dan kemudahan asas bagi mereka yang tidak berkemampuan.

SYARAT KELAYAKAN

Berikut merupakan syarat kelayakan yang harus dipatuhi di setiap negeri:
  • Ketua Isi Rumah (KIR) miskin tegar dan miskin yang ditentukan berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa yang berkuat kuasa.
  • Disahkan sebagai miskin tegar atau miskin yang berdaftar dalam Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih).
  • Diperaku dan disahkan layak oleh Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Daerah (FGD) atau Negeri (FGN) atau jawatankuasa yang setara dengannya di peringkat negeri.
  • Diperaku oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam program pembasmian kemiskinan.
  • Diperaku oleh jawatankuasa di peringkat Kementerian.

KEUTAMAAN YANG DIBERIKAN

Keutamaan akan diberikan kepada golongan yang berikut:
  • Ibu / Bapa tunggal yang mempunyai tanggungan yang ramai.
  • Merupakan mangsa bencana yang berskala kecil.
  • Orang Kurang Upaya (OKU).
  • Warga Emas.

PERMOHONAN BANTUAN

Untuk mendapatkan bantuan baikpulih rumah bagi setiap negeri, anda boleh klik pada pautan yang berikut:

Post a Comment

0 Comments