IKLAN UITM

 


KHIDMAT PEMBANTU PENGAWAS PEPERIKSAAN JULAI-OGOS 2023

1. Calon yang berkelayakan adalah diperlukan untuk mengisi jawatan di atas mengikut syarat-syarat pelantikan seperti berikut:
  • Warganegara Malaysia (Bumiputera).
  • Pemohon mestilah berumur 17 tahun ke atas tetapi tidak melebihi 30 tahun pada tarikh permohonan dibuat. Pemohon yang belum mencapai umur 18 tahun hendaklah mendapat kebenaran ibu/bapa/penjaga.
  • Sihat tubuh badan.
  • Keutamaan akan diberi kepada anak-anak staf UiTM. Ahli keluarga yang lain atau kenalan juga boleh dipertimbangkan. Staf UiTM yang terbabit akan dianggap sebagai rujukan perwatakan pemohon.
  • Kelayakan minimum sekurang-kurangnya tamat Tingkatan 5 atau mempunyai SPM atau setaraf dengannya.
  • Pelajar UiTM / Bekas Pelajar UiTM / Staf Akademik UiTM tidak dibenarkan memohon.
  • Calon-calon hendaklah komited dengan bidang tugas.
  • Pihak UiTM boleh menamatkan tempoh perkhidmatan Pembantu Pengawas pada bila-bila masa, jika didapati melanggar etika dan peraturan yang ditetapkan.

2. Taraf Jawatan – Sambilan (mengikut tempoh peperiksaan iaitu bermula dari 24 Julai hingga 10 Ogos 2023).

3. Kadar Bayaran – RM 4.00 sejam.

4. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan sebelum atau pada 27 Jun 2023 kepada:

Penolong Pendaftar Kanan
Unit Peperiksaan dan Percetakan
Bahagian Hal Ehwal Akademik
UiTM Cawangan Perlis
02600 Arau Perlis

5. Seorang pemohon dibenarkan menghantar satu permohonan sahaja.

Pautan Borang Permohonan: https://bit.ly/PPPExam20232

Post a Comment

0 Comments