Bantuan e-Pemula (e-Wallet) Sehingga RM200 Untuk Rakyat Malaysia!

Baru-baru ini, pihak kerajaan baru sahaja memperkenalkan sebuah program inisiatif bagi membantu golongan belia yang terdapat di Malaysia. Hal ini telah diumumkan ketika sidang media di pembentangan Bajet Mini 2023 baru-baru ini. Untuk makluman anda, pihak kerajaan telah sebulat suara untuk meneruskan program e-Pemula khusus untuk golongan B40 & M40.

Golongan muda amat diambil berat oleh pihak kerajaan. Oleh sebab itu, mereka menyediakan program bantuan khas e-Pemula ini.

Bantuan e-Pemula ini hanya diberikan kepada B40 dengan kadar sebanyak RM150 pada tahun 2022 yang lalu. Namun, pihak kerajaan telah bersetuju untuk menaikkan jumlah penerima dan kadar bantuan bagi e-Pemula ini.

Maklumat lanjut berkaitan dengan Bantuan e-Pemula adalah seperti yang berikut:

BANTUAN E-PEMULA

Objektif utama bantuan e-Pemula ini diwujudkan adalah untuk memupuk budaya pembayaran tanpa tunai ataupun 'cashless'. Dijangka program ini akan memberi manfaat kepada 2 juta belia M40 dan B40 pada tahun 2023.

KADAR BANTUAN E-PEMULA

Kadar bantuan bagi e-Pemula kepada golongan belia adalah seperti yang berikut:
  • RM100 - Golongan M40
  • RM200 - Golongan B40

SYARAT KELAYAKAN BAGI MENDAPATKAN BANTUAN EPEMULA

Syarat yang ditetapkan oleh kerajaan mengikut kategori adalah seperti yang berikut:

1. Golongan M40
  • Warganegara Malaysia.
  • Pendapatan pemohon tidak melebihi RM100,000 setahun.
2. Golongan B40
  • Warganegara Malaysia.
  • Pemohon berumur 18-20 tahun.
  • Pemohon merupakan pelajar sepenuh masa bagi umur 21 tahun ke atas.

MAKLUMAT LANJUT

Untuk mengetahui sebarang maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan bantuan e-Pemula ini, anda boleh merujuk laman sesawang yang tertera:

Post a Comment

0 Comments